ประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

โพสต์6 มิ.ย. 2563 09:02โดยสุวิทย์ บั้งเงิน
https://photos.app.goo.gl/bsPaFs9RutEtbnfN9
12 พฤษภาคม 2
563 :  ประชุมชี้แจงการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมของขาติ โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  มีนายจรัญ  แจ้งมณี  ผอ.สพป.เชียงราย เขต  เป็นประธานพิธี มีประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและครูผู้รับผิดชอบโครงการ จำนวน 28 เข้าร่วมประชุมฯ   ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์ สพป.เชียงราย เขต 2


(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)
Comments