ประชุมฯ การดำเนินการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจำตำบล/โรงเรียนประชารัฐ

โพสต์6 มิ.ย. 2559 22:53โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 7 มิ.ย. 2559 22:24 ]
7 มิถุนายน 2559 :
(ช่วงเช้า) จัดประชุมชี้แจงการดำเนินการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจำตำบล ปีงบประมาณ 2559 ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์  โดยมีนายประถม  เชื้อหมอ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิด  มีผู้บริหารโรงเรียนในโครงการฯ  จำนวน 35 โรงเรียน และคณะศึกษานิเทศก์เข้าร่วมประชุมฯ ในครั้งนี้

(ช่วงบ่าย) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการผู้อำนวยการสถานศึกษาโครงการโรงเรียนประชารัฐ ครั้งที่ 1/2559  ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์  โดยมีนายจรัญ  แจ้งมณี รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2  เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยาย  มีผู้บริหารโรงเรียนในโครงการฯ  จำนวน 22 โรงเรียน และคณะศึกษานิเทศก์เข้าร่วมประชุมฯ ในครั้งนี้

ภาพกิจกรรม "โรงเรียนดีประจำตำบล"

รร.ดีประจำตำบล


ภาพกิจกรรม "โรงเรียนประชารัฐ"

โรงเรียนประชารัฐ

Comments