ประชุมเชิงทางไกลฯ เรื่อง การประเมิน ITA

โพสต์2 พ.ค. 2562 01:03โดยสุวิทย์ บั้งเงิน
2 พฤษภาคม 2562
 : ประชุมเชิงทางไกลผ่านระบบ Video Conference เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (ITA)   นายจรัญ  แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 เป็นประธาน   มีผู้บริหาร ผู้อำนวยการกลุ่ม เจ้าหน้าที่และศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบเข้าร่วมประชุมครั้งนี้  ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์


(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)
Comments