ประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฯ (วปป.)

โพสต์25 พ.ค. 2560 23:59โดยสุวิทย์ บั้งเงิน
https://goo.gl/photos/HY2hTRhDuCWw5EH49
26  พฤษภาคม  2560
: ประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฯ (วปป.)  ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 32  อ.เวียงป่าเป้า  มีผู้บริหารและครูวิชาการโรงเรียน ในเขตอำเภอเวียงป่าเป้า  เข้าร่วม จำนวนทั้งสิ้น 103 คน...
Comments