ประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้กระบวนการ PLC (รุ่นที่ 3)

โพสต์29 พ.ค. 2560 00:19โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 30 พ.ค. 2560 03:59 ]
https://goo.gl/photos/UWmd1iGq4NpzneoMA
29 พฤษภาคม 2560 : ประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้กระบวนการ PLC  
(รุ่นที่ 3) ผู้บริหารและครูวิชาการโรงเรียนในเขตอำเภอแม่ลาว และอำเภอแม่สรวย จำนวนทั้งสิ้น 153 คน   
ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์ สพป.เชียงราย เขต 2  มีนายประถม  เชื้อหมอ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดฯ


(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

Comments