ประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฯ

โพสต์23 พ.ค. 2560 22:04โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 24 พ.ค. 2560 03:44 ]
https://goo.gl/photos/QLvS4m3KwxH2Gg4A9
24 พฤษภาคม 2560
: ประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้กระบวนการ PLC : Professional Learning Community  มีนายประถม  เชื้อหมอ  ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ  ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้บริหารและครูวิชาการโรงเรียน ในเขต อ.พาน และ อ.ป่าแดด รวมจำนวนทั้งสิ้น 153 คน  
วิทยากร  เป็นผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร "การขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สู่สถานศึกษา" ของ สพฐ. 
(ผอ.สุทัด  จันทะสินธ์  รร.บ้านห้วยไคร้ / คุณครูวัลภา  แปงศิริ รร.ชุมชนบ้านป่าก่อดำ และศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 2


           (คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)
Comments