ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมฯ

โพสต์23 ก.ย. 2559 01:53โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 23 ก.ย. 2559 01:55 ]
https://goo.gl/photos/79Wj6XNZDVCqKEQ28
19 กันยายน 2559
: ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา สำหรับ ป.ป.ช. สพฐ. ชุมชนของโรงเรียนสุจริต  โรงเรียนเรียนในโครงการฯ  จำนวน 34 โรงเรียน    
มีนายจำเนียร  ประมวล รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิด  มีผู้บริหารโรงเรียน ครูและตัวแทนชุมชน (โรงเรียนละ 3 คน)  รวมผู้เข้าร่ามประชุมฯ จำนวน 102  คน


       (คลิกเพื่อดูภาพทั้งหมด)
Comments