ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาฯ

โพสต์8 พ.ค. 2560 00:22โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 9 พ.ค. 2560 05:11 ]
https://goo.gl/photos/iNw4UvL6tSPtjLS78
8-9 พฤษภาคม 2560
:
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์ สพป.เชียงราย เขต 2  

    1. วันที่ 8  พฤษภาคม 2560 : ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา มีผู้บริหารโรงเรียนเข้าร่วมจำนวน 65 คน  มีนายประถม  เชื้อหมอ เป็นประธานพิธีเปิด 
        (คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)    

https://goo.gl/photos/k8NCPTzNzyx9Rnim62. วันที่ 9  พฤษภาคม 2560
 : 
ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนการพัฒนาระบบประกันคุณภาพสถานศึกษา  มี
ครูในสังกัดเข้าร่วมฯ จำนวน 182 คน  มีนายประถม  เชื้อหมอ เป็นประธานพิธีเปิด 
        (คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)   
Comments