ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษาฯ

โพสต์11 ม.ค. 2560 02:44โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 28 ม.ค. 2560 22:06 ]
11 - 12 มกราคม 2560 : ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา ในเขตพื้นที่การศึกษาที่มีโรงเรียนบนพื้นที่สูง โดยศูนย์พัฒนาการนิเทศและเร่งรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ศนฐ.)  สพฐ.  ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้วเชียงใหม่  มีศึกษานิเทศก์เขตพื้นที่การศึกษาที่มีโรงเรียนบนพื้นที่สูงภาคเหนือเข้าร่วมประชุมครั้งนี้
        (คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)
Comments