ประชุมเชิงปฏิบัติการนำส่งข้อมูลสารสนเทศฯ (QAMS)

โพสต์20 ม.ค. 2560 01:57โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 20 ม.ค. 2560 01:58 ]
https://goo.gl/photos/NmKrPyeH3tcC3BUd9
20 มกราคม 2560
: ประชุมเชิงปฏิบัติการนำส่งข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาเข้าสู่ระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในลักษณะ Online (QAMS)  ครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพฯ ทุกโรงเรียนในสังกัด สพฐ. และเอกชน   มีนายประถม  เชื้อหมอ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2  เป็นประธานพิธีเปิด ดำเนินการจัดประชุมฯ 2 รุ่น รุ่นที่ 1 (ช่วงเช้า) ประกอบด้วยครูจาก อ.พาน อ.แม่ลาว และ อ.ป่าแดด  รุ่นที่ 2 (ช่วงบ่าย) ประกอบด้วยครูจาก อ.แม่สรวย และ อ.เวียงป่าเป้า


(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)
Comments