ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและห้องสมุดโรงเรียน

โพสต์28 พ.ค. 2559 06:06โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 28 พ.ค. 2559 06:13 ]
วันที่ 28 พฤษภาคม  2559
: จัดประชุมเชิงปฏิบัติการครูผู้รับผิดชอบโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและห้องสมุดโรงเรียน เรื่อง "การจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาโปรแกรมห้องสมุดโรงเรียน" ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์  สพป.เชียงราย เขต 2  มีนายจรัญ  แจ้งมณี  รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิด  มีครูผู้รับผิดชอบโครงการฯ เข้าร่วมทั้งสิ้น 173 คน


ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและห้องสมุดโรงเรียน

Ċ
Reading.pdf
(7286k)
สุวิทย์ บั้งเงิน,
28 พ.ค. 2559 06:13
ć
Reading.pptx
(6943k)
สุวิทย์ บั้งเงิน,
28 พ.ค. 2559 06:13
Comments