ประชุมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม"

โพสต์2 พ.ค. 2560 21:15โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 3 พ.ค. 2560 23:31 ]
https://goo.gl/photos/Gg8dLAhhcD6V3KWR7
3-4 พฤษภาคม 2560
: ประชุมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม"  ผู้บริหารและครูโรงเรียนในสังกัด สพป.เชียงราย เขต 2  รวมจำนวนทั้งสิ้น  500 คน  ณ โรงแรมเชียงรายแกรนด์รูม จ.เชียงราย  

คณะวิทยากร  จาก  "นิเทศอาสา" มูลนิธิยุวสถีรคุณ
: ศน. สุรัตน์  กุลศรี (ข้าราชกา
รบำนาญ)
: ผอ. ภักดี  ศรีโพธิ์ (โรงเรียนบ้านท่าม่าน สพป.พะเยา เขต 2)
: ครูกัลยา  อินทร์ไชย (ข้าราชการบำนาญ)
: ครูจิระเดช  ซองคำ (โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา)   
     (คลิกดูภาพกิจกรรม รุ่นที่ 1)

https://goo.gl/photos/Qen1vSepyUBXuiNa6


     (คลิกดูภาพกิจกรรม รุ่นที่ 2)
Comments