ศึกษาดูงานฯ สพป.ลำพูน เขต 1 และประชุมสรุป/วางแผนฯ

โพสต์16 พ.ค. 2562 03:01โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 3 มิ.ย. 2562 04:42 ]
https://photos.app.goo.gl/iFmGMkUdNZcCgDCA6
8 - 9 พฤษภาคม 2562
 : ศึกษาดูงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการศึกษาต้นแบบ เพื่อเตรียมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ITA) ปีการศึกษา 2562  ณ สพป.ลำพูน เขต 1 และ (วันที่ 9 พ.ค. 2562) ประชุมสรุปและวางแผนการดำเนินงาน ปีการศึกษา 2562


ภาพกิจกรรม
Comments