ประชุมจัดทำแผนกลยุทธ์ สพป.เชียงราย เขต 2

โพสต์3 ธ.ค. 2562 21:18โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 3 ธ.ค. 2562 22:56 ]
https://photos.app.goo.gl/LAcChNYTM8na6oes7

1 พฤศจิกายน 2562
 
: ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ พัฒนาคุณภาพการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2563-2565 ครั้งที่ 2/2562 (โดย กลุ่มนโยบายและแผน)  มีการจัดทำจุดเด่น จุดด้อย วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ตัวชี้วัด กลยุทธ์  ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์ สพป.เชียงราย เขต 2


(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)
Comments