ประชุมบุคลากรในเขตพื้นที่ฯ

โพสต์3 มิ.ย. 2560 04:32โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 3 พ.ย. 2560 01:36 ]
https://goo.gl/photos/tVn3RpRWnwkJEGnK6
1 มิถุนายน 2560
: ร่วมประชุมบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่ฯ  มีนายประถม  เชื้อหมอ เป็นประธานพิธีเปิด และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการติดตามและประเมินผลการบริหารและจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่ฯ  การรายงานตามระบบรายงานผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (KRS) ประจำปีงบประมาณ 2559  และมาตรฐานเขตพื้นที่ สพป.เชียงราย เขต 2 (2 สค. ชร. 2)


(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)
Comments