ประชุม Afternoon Brief (7 ก.พ. 61)

โพสต์9 ก.พ. 2561 01:44โดยสุวิทย์ บั้งเงิน
https://photos.app.goo.gl/ZILVe2lSqtOn4HE62
7 กุมภาพันธ์ 2561
:
ประชุม Afternoon Brief มีประเด็นสำคัญได้แก่ การรับชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ให้แต่ละกลุ่มดำเนินการประชุมภายในต่อ  การปรับปรุงบริเวณสถานที่ อาคาร ภูมิทัศน์ต่างๆ ของสำนักงานเขตพื้นที่ฯ  การติดตามโครงการอาหารกลางวัน (สพฐ.)  การประเมินประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ  เรื่องจากกลุ่มต่างๆ อินเตอร์เน็ทโรงเรียน การเลื่อนขั้นเงินเดือน การจัดชุมนุมลูกเสือ และเรื่องภายในกลุ่มนิเทศฯ ได้แก่ สรุปผลการ O-NET การนิเทศติดตามเร่งรัดคุณภาพ (กลุ่มสีแดง) การร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับประเทศ การประชุมประจำเดือน การประกันคุณภาพภายใน การจัดทำเอกสารแผนพัฒนาคุณภาพนักเรียนทั้ง 3 ด้าน เป็นต้น

(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)
Comments