ประชุม Afternoon Brief (1 ธ.ค. 60)

โพสต์12 ธ.ค. 2560 19:42โดยสุวิทย์ บั้งเงิน
1 ธันวาคม 2560 : ประชุม Afternoon Brief  มีประเด็นสำคัญได้แก่ การร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ณ จังหวัดกำแพงเพชร  การปรับปรุงคำสั่งปฎิบัติหน้าที่ (หลังจากมีการย้ายบุคลากร)  และมีเรื่องจาก ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 :  อัตรากำลังมีน้อยให้สร้างแรงบันดาลใจ/สามัคคี/ทรหดอดทน  การทำ OD ของเขตพื้นที่ฯ   กีฬาสีภายใน การลงเวลา การใช้กระดาษ (Reuse)  การใช้ห้องประชุม (ใช้ห้องสุนทราภิรมย์)  การไม่นำครูออกนอกห้องเรียน (จัดเสาร์-อาทิตย์) ดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย  ที่ผ่านมาอ่อนด้านการติดตาม  ศน.ต้องลงสู่ห้องเรียน และเน้นนักเรียนรายบุคคล  การจัดทำแผนฯ ของแต่ละกลุ่ม  การประชุมเจ้าหน้าที่/บุคลากรในเขตฯ  จะจัดในวันที่ 6 ธ.ค. 60  เป็นต้น
Comments