ประชุม Afternoon Brief

โพสต์24 ก.ค. 2560 21:01โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 24 ก.ค. 2560 22:18 ]
https://photos.app.goo.gl/mqvkmyDphZ3FiMsI2
19 กรกฎาคม 2560
: ประชุม Afternoon Brief  มีประเด็นสำคัญ ได้แก่  การเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษและประกวดมารยาทไทย  การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะวิชาชีพฯ  การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดกิจกรรมบูรณาการตามแนวทางสะเต็มศึกษา ระดับปฐมวัย  การรายงานการดำเนินงานนโยบาย สพฐ. การรายงานมาตรฐานศึกษานิเทศก์ การรายงาน DLTV และการนำข้อมูลนักเรียนเข้าระบบ O-NET เป็นต้น


(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)
Comments