นิเทศ ติดตามและเยี่ยมเยียนโรงเรียนวิถีพุทธฯ

โพสต์18 ส.ค. 2562 04:18โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 18 ส.ค. 2562 04:57 ]
https://photos.app.goo.gl/UrEPiGkaY9dguCif8

30 กรกฎาคม  2562 ศึกษานิเทศก์รับผิดชอบโครงการโรงเรียนวิถึพุทธ (ศน.นงคราญ ชัยพงษ์ และ ศน.สุวิทย์ บั้งเงิน)  นิเทศ ติดตามและเยี่ยมเยียนการประเมินเพื่อคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 10 เชิงประจักษ์  โรงเรียนบ้านป่าถ่อนฯ (โดย สพฐ. ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย) 


(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)
Comments