นิเทศติดตามสะเต็มศึกษา และเตรียมจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ

โพสต์5 ก.ย. 2560 22:51โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 3 ต.ค. 2560 06:26 ]
5 กันยายน 2560นิเทศติดตามสะเต็มศึกษา และเตรียมจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ

https://photos.app.goo.gl/11FbZF3bQRJpu8F92

1. นิเทศติดตามสะเต็มศึกษา (STEM Education) ณ โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ อ.แม่สรวย  และโรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า อ.เว่ียงป่าเป้า  โดย ศน.วรลักษณ์  จันทร์เนตร และ ศน.ณภัทร์  จันทรา 


https://photos.app.goo.gl/VfhW49MQ1dEd0oV72

2. คณะศึกษานิเทศก์ ประชุมเตรียมจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560

    - จัดทำฐานข้อมูล (เว็บไซต์) การแข่งขันทักษะงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 กำหนดสถานที่แข่งขัน รายการแข่งขัน นักเรียน ครูผู้ควบคุม ตลอดทั้งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันComments