นิเทศติดตามสะเต็มศึกษา (30/08/60)

โพสต์30 ส.ค. 2560 05:12โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 30 ส.ค. 2560 05:13 ]
30 สิงหาคม 2560
 : 
นิเทศ ติดตามการดำเนินงานการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา "สะเต็มศึกษา" STEM Education)  ประกอบด้วย ศน. วรลักษณ์  จันทร์เนตร และ ศน. บัณฑิต   ไชยวงค์  ณ โรงเรียนบ้านวังวิทยาอ.ป่าแดด และโรงเรียนป่าแดงวิทยา อ.พาน
Comments