นิเทศติดตามสะเต็มศึกษา (29/08/60)

โพสต์29 ส.ค. 2560 17:12โดยสุวิทย์ บั้งเงิน
https://goo.gl/photos/mcy3vbhXuMwB33vw9
29 สิงหาคม 2560
:
นิเทศติดตามการดำเนินงานการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา "สะเต็มศึกษา" STEM Education)  โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ อ.พาน และโรงเรียนโป่งแพร่วิทยา อ.แม่ลาว
Comments