นิเทศ ติดตาม & ร่วมสังเกตการประเมินบุคลากรฯ

โพสต์19 ม.ค. 2563 18:16โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 20 ม.ค. 2563 23:18 ]

7-11 มกราคม 2563 :
  นิเทศติดตาม & ร่วมสังเกตการประเมินบุคลากรเพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติวันครูฯ
   - นิเทศ ติดตามฯ และร่วมสังเกตการประเมินบุคลากรเพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติวันครู สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา อำเภอเวียงป่าเป้า (นายสุวิทย์ บั้งเงิน และนางพรมเมือง เทวตา)

   - นิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายที่รับผิดชอบ

(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)
Comments