นิเทศติดตามโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมฯ, ประเมินพัฒนาการนักเรียนฯ

โพสต์1 มี.ค. 2560 00:42โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 1 มี.ค. 2560 00:50 ]
1 มีนาคม 2560 : 


    1. นิเทศติดตามโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม/ต้นแบบจัดการเรียนรวมกับศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.เชียงราย  โรงเรียนบ้านโป่งฟูเฟือง บ้านแม่พริก ชุมชนบ้านสันจำปา และเจดีย์หลวงวิทยา อ.แม่สรวย
(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

https://goo.gl/photos/m7dE9Dzd1HbWnGD96
    2. 
ประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า และบ้านปางอ่ายห้วยชมภู  อ.เวียงป่าเป้า
Comments