ประชุมคณะกรรมการสอบ O-NET และนิเทศติดตามฯ

โพสต์22 ม.ค. 2561 01:55โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 22 ม.ค. 2561 22:51 ]

22 มกราคม 2561 : ประชุมคณะกรรมการสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2560 และนิเทศติดตามเร่งรัดพัฒนาคุณภาพการศึกษา

https://photos.app.goo.gl/vT7Mu8avEdVbaB2Y2


1. ประชุมคณะกรรมการสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2560  โดยศึกษานิเทศก์กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา และศึกษานิเทศก์ประจำพื้นที่ อ.เวียงป่าเป้า  ณ โรงเรียนป่างิ้ววิทยา อ.เวียงป่าเป้า  มี ผอ.วิโรจน์ มหาวรรณ์ (ผอ.โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า) นายกสมาคมครูและผู้บริหารอำเภอเวียงป่าเป้า  เป็นประธานพิธีเปิดและร่วมประชุมชี้แจงบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสอบ O-NET แต่ละฝ่าย ในครั้งนี้


(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)


https://photos.app.goo.gl/I4w9sIE44wyLpCI72

2. คณะกรรมการนิเทศติดตามเร่งรัดพัฒนาคุณภาพการศึกษา (ชุดที่ 1) นิเทศติดตามยกระดับคุณภาพการศึกษาฯ  ประกอบด้วย ผอ.เฐนก เป็งขวัญ (ผอ. รร.บ้านป่าแดดเวทยาสมิทธิ์)  ผอ.จำนงค์ สมควร (ผอ.รร.อนุบาลแม่สรวย) 
พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ ศน.บัณฑิต  ไชยวงค์ 
 นิเทศติตตามติดตามเร่งรัดคุณภาพฯ ณ โรงเรียนบ้านหนองผำ
อ.แม่สรวย และโรงเรียนบ้านต้นยาง อ.แม่ลาว 

(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

Comments