นิเทศติดตามเร่งรัดพัฒนาคุณภาพการศึกษา

โพสต์17 ม.ค. 2561 22:19โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 29 ม.ค. 2561 03:11 ]

17 มกราคม 2561 : คณะกรรมการนิเทศติดตามเร่งรัดพัฒนาคุณภาพการศึกษา นิเทศติดตามยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัด

https://photos.app.goo.gl/SxpIK7AIJd7dF5qY2

- ชุดที่ 1  ประกอบด้วย ผอ.กิตติศักดิ์ อัครสิริธีรกุล (ผอ.รร.บ้านแม่ต๋ำ) ผอ.เฐนก เป็งขวัญ (ผอ. รร.บ้านป่าแดดเวทยาสมิทธิ์)  
พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ ศน.บัณฑิต  ไชยวงค์ และ ศน.ณภัทร จันทรา  นิเทศติตตาม ณ โรงเรียนบ้านปางกิ่ว (ศุภสิทธิ์มหาคุณ) และดอยเวียงวิทยา  อ.แม่สรวย

(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)https://photos.app.goo.gl/wKFyKRDyWqoo4ALn1

- ชุดที่ 2  ประกอบด้วย ผอ.ทรงฤทธิ์ วรรณรักษ์ (ผอ.รร.ไทยรัฐวิทยา 32) ผอ.วิโรจน์  มหาวรรณ (ผอ. รร.อนุบาลเวียงป่าเป้า)  ผอ.ปรานอม  จรเกตุ (ผอ.รร.บ้านป่าจั่น) 
พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ ศน.พรมเมือง เทวตา ศน.สุวิทย์ บั้งเงิน และศน.สุชาติ ราชคมน์  นิเทศติตตาม ณ โรงเรียนบ้านแม่ผักแหละ และบ้านปางอ้อย อ.แม่สรวย

(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)


Comments