ประชุมกลั่นกรองร่างแผนฯ & นิเทศติดตามเร่งรัดพัฒนาฯ

โพสต์15 ม.ค. 2561 03:12โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 17 ม.ค. 2561 22:51 ]

15 มกราคม 2561 : 

https://photos.app.goo.gl/mPA16maB7gUrxJZp2


1. ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองร่างแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สพป.เชียงราย เขต 2  มีนายจรัญ  แจ้งมณี  ผอ. สพป.เชียงราย เขต  2 เป็นประธานพิธี  มีคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย ผู้บริหารเขตพื้นที่ฯ (ผอ./รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2)  ผู้บริหารโรงเรียน และตัวแทนครูโรงเรียนในสังกัด เข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 36 คน (3 ด้าน : ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ) ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์

(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)


https://photos.app.goo.gl/SxpIK7AIJd7dF5qY2

2. คณะกรรมการนิเทศติดตามเร่งรัดพัฒนาคุณภาพการศึกษา (ชุดที่ 1) นิเทศติดตามยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัด

 (ชุดทึี่ 1) ประกอบด้วย ผอ.กิตติศักดิ์ อัครสิริธีรกุล (ผอ.รร.บ้านแม่ต๋ำ) ผอ.เฐนก เป็งขวัญ (ผอ. รร.บ้านป่าแดดเวทยาสมิทธิ์)  
พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ ศน.บัณฑิต  ไชยวงค์ และ ศน.ณภัทร จันทรา  นิเทศติตตาม ณ โรงเรียนบ้านทุ่งพร้าว บ้านห้วยมะซาง และบ้านห้วยไคร้  อ.แม่สรวย

(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)Comments