นิเทศติดตามเร่งรัดพัฒนาคุณภาพการศึกษา

โพสต์15 ม.ค. 2561 02:55โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 10 ก.พ. 2561 05:43 ]

11 มกราคม 2561 : คณะกรรมการนิเทศติดตามเร่งรัดพัฒนาคุณภาพการศึกษา นิเทศติดตามยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัด


- ชุดที่ 2  ประกอบด้วย ผอ.ทรงฤทธิ์ วรรณรักษ์ (ผอ.รร.ไทยรัฐวิทยา 32) ผอ.วิโรจน์  มหาวรรณ (ผอ. รร.อนุบาลเวียงป่าเป้า)  ผอ.ปรานอม  จรเกตุ (ผอ.รร.บ้านป่าจั่น) 
พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ ศน.พรมเมือง เทวตา ศน.สุวิทย์ บั้งเงิน และ ศน.สุชาติ ราชคมน์  นิเทศติตตาม ณ โรงเรียนบ้านห้วยม่วง บ้านเมืองน้อยฯ และบ้านโฮ่ง  อ.เวียงป่าเป้า

(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)
- ชุดที่ 3 ประกอบด้วย ผอ.สมัย อิ่มอก (ผอ.รร.บ้านฝั่งตื้น) พร้อมคณะศึกษานิเทศก์  ศน.พรทิพา พุทธวงค์ ศน.วรลักษณ์  จันทรเนตร และ ศน.ธิดาจันทร์  ทะปาละ  นิเทศติดตามฯ ณ โรงเรียนบ้านจำคาวตอง และบ้านป่าแดงงาม อ.พาน

(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)


Comments