นิเทศติดตามเร่งรัดพัฒนาคุณภาพการศึกษา

โพสต์15 ม.ค. 2561 02:24โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 17 ม.ค. 2561 02:06 ]
9 มกราคม 2561 : คณะกรรมการนิเทศติดตามเร่งรัดพัฒนาคุณภาพการศึกษา นิเทศติดตามยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัด

https://photos.app.goo.gl/xICbGMPOTqxAqqW52


- ชุดที่ 2
 ประกอบด้วย ผอ.ทรงฤทธิ์ วรรณรักษ์ (ผอ.รร.ไทยรัฐวิทยา 32) ผอ.ปรานอม  จรเกตุ (ผอ.รร.บ้านป่าจั่น) พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ ศน.พรมเมือง เทวตา และศน.สุชาติ ราชคมน์  นิเทศติตตาม ณ โรงเรียนบ้านป่าสัก และบ้านแม่ปูนหลวง  อ.เวียงป่าเป้า

(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)https://photos.app.goo.gl/tCx0ffwFwPZ9aMVu1


- ชุดที่ 3
 ประกอบด้วย คณะศึกษานิเทศก์  ศน.พรทิพา พุทธวงค์ ศน.วรลักษณ์  จันทรเนตร และ ศน.ธิดาจันทร์  ทะปาละ  นิเทศติดตามฯ ณ โรงเรียนบ้านโป่งทะลายใหม่เจริญ และโรงเรียนบ้านแม่อ้อ อ.พาน


(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)


Comments