นิเทศติดตามเร่งรัดพัฒนาคุณภาพการศึกษา

โพสต์8 ม.ค. 2561 12:36โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 8 ม.ค. 2561 12:37 ]
https://photos.app.goo.gl/53nTyPasw1bvY28l1
4 มกราคม 2561
:
คณะกรรมการนิเทศติดตามเร่งรัดพัฒนาคุณภาพการศึกษา (ชุดที่ 3)  ประกอบด้วย ศน.พรทิพา พุทธวงค์ ศน.วรลักษณ์  จันทรเนตร และ ศน.ธิดาจันทร์  ทะปาละ  นิเทศติดตามฯ ณ โรงเรียนเวียงผาวิทยา และโรงเรียนบ้านแม่ยางมิ้น อ.แม่สรวย(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)
Comments