นิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรม "ลดเวลเรียน เพิ่มเวลารู้"

โพสต์2 พ.ย. 2558 05:19โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 6 พ.ย. 2558 05:44 ]

* คณะศึกษานิเทศก์ สพป. เชียงราย เขต 2  แบ่งสายนิเทศติดตามผลการจัดกิจกรรรมโรงเรียนในโครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ครั้งที่ 1  ได้รับการตอบรับอย่างดียิ่งนิเทศติดตาม "MCMK"

(วันที่ 2 พฤศจิกายน 2558)

นิเทศ MCMK_day2

(วันที่ 3 พฤศจิกายน 2558)

นิเทศ MCKM_Day3

(วันที่ 4 พฤศจิกายน 2558)

นิเทศ MCMK_Day4

(วันที่ 5 พฤศจิกายน 2558)

นิเทศ_Day5

(วันที่ 6 พฤศจิกายน 2558)
Comments