นิเทศติดตามเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน Coaching Teams

โพสต์18 ก.พ. 2562 22:33โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 19 ก.พ. 2562 20:15 ]
https://photos.app.goo.gl/2pMBGXPvzgsn8dQG6
29-31 มกราคม 2562 : นิเทศติดตามเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน Coaching Teams
โรงเรียนที่ผลการสอบ O-NET มีนักเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 อยู่ในระดับต่ำ ตามประกาศของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 
ศูนย์ฯ พานบูรพา  อ.พาน ณ โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง โป่งทะลายใหม่เจริญ ชุมชนสันมะเค็ด บ้านสันต้นดู่ และบ้านกล้วย (31 ม.ค.62)
- ศูนย์ฯ ห้วยไคร้  อ.แม่สรวย ณ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
- ศูนย์ฯ อำเภอแม่ลาว ณ โรงเรียนบัวสลีวิทยา และบ้านต้นยาง 
- ศูนย์ฯ แม่ขะจานเจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า  ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 32 (บ้าสาขันหอม)  บ้านโฮ่ง  บ้านปางอ่ายห้วยชมภู และ โป่งน้ำร้อนวิทยา (29 ม.ค.62)
Comments