นิเทศ ติดตามและตรวจเยี่ยมความพร้อมเปิดเรียนฯ (วันที่ 2)

โพสต์17 พ.ค. 2560 05:37โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 19 พ.ค. 2560 03:15 ]
17 พฤษภาคม 2560
 : นิเทศ ติดตามและตรวจเยี่ยมความพร้อมวันที่ 2 ของการเปิดเรียน  ภาคเรียนที่ 1/2560 โรงเรียนในสังกัด 
  1. อ.พาน :  โรงเรียนเวียงห้าววิทยา  สันหนองควายวิทยา ป่าแดงวิทยา และบ้านป่าสัก
  2. อ.แม่ลาว : โรงเรียนบ้านโป่งมอญ บัวสลีวิทยา และบ้านต้นง้าว
  3. อ.แม่แดด : โรงเรียนบ้านสักพัฒนา บ้านแม่พุง ชุมชนบ้านสันมะค่า
  4. อ.แม่สรวย : โรงเรียนบ้านห้วยไคร้  บ้านห้วยน้ำเย็น  บ้านห้วยมะซาง และบ้านทุ่งพร้าวฯ
  5. อ.เวียงป่าเป้า : โรงเรียนบ้านป่าแงะ  บ้านโฮ่ง  บ้านแม่เจดีย์ และบ้านปางอ่ายฯ
  6. ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ฯ 


คลิกเพื่อดูรูปแต่ละชุด  >>>    อ.พาน   /   อ.แม่ลาว   /   อ.ป่าแดด   /   อ.แม่สรวย   /   อ.เวียงป่าเป้า   /   ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2
Comments