นิเทศ ติดตามและตรวจเยี่ยมความพร้อมเปิดเรียนฯ

โพสต์16 พ.ค. 2560 04:41โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 16 พ.ค. 2560 05:17 ]
https://goo.gl/photos/ELqKoG3h4eAPtivd6
16 พฤษภาคม 2560
: นิเทศ ติดตามและตรวจเยี่ยมความพร้อมการเปิดเรียน  ภาคเรียนที่ 1/2560 ของโรงเรียนในสังกัด  ประกอบด้วย ผู้อำนวยการ/รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ  ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และคณะศึกษานิเทศก์ทุกคน  จำนวน 6 ชุด (5 อำเภอ และชุดผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ)
  1. อ.พาน :  โรงเรียนร่องคตสันปูเลย  ทานตะวันวิทยา  และปูแกงอินทราราษฎร์อุปถัมภ์
  2. อ.แม่ลาวโรงเรียนอนุบาลแม่ลาว บ้านผาบ่องฯ  บ้านดงมะดะ  และชุมชนบ้านป่าก่อดำ
  3. อ.แม่แดดโรงเรียนบ้านสักพัฒนา บ้านแม่พุง ชุมชนบ้านสันมะค่า
  4. อ.แม่สรวยโรงเรียนบ้านห้วยหมอเฒ่า ท่าก๊อพลับพลาพิทยา  บ้านห้วยเฮี้ย และบ้านแม่พริกฯ
  5. อ.เวียงป่าเป้า : โรงเรียนบ้านโป่งเหนือ  ชุมชนบ้านกู่ฯ  บ้านสัน  และบ้านลังกา
  6. ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ฯ : โรงเรียนบ้านแม่ตาแมว บ้านแม่ต๋ำ บ้านดินดำ และบ้านป่าถ่อนฯ

คลิกเพื่อดูรูปแต่ละชุด  >>>    อ.พาน   /   อ.แม่ลาว   /   อ.ป่าแดด   /   อ.แม่สรวย   /   อ.เวียงป่าเป้า   /   ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2
Comments