นิเทศ ติดตามและตรวจเยี่ยมการเปิดเรียนฯ (วันที่ 4)

โพสต์19 พ.ค. 2560 03:22โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 19 พ.ค. 2560 04:11 ]
19 พฤษภาคม 2560
 : นิเทศ ติดตามและตรวจเยี่ยมความพร้อมวันที่ 4 ของการเปิดเรียน  ภาคเรียนที่ 1/2560 โรงเรียนในสังกัด 
  1. อ.พาน :  โรงเรียนบ้านถ้ำ บ้านป่าตึง บ้านป่าบง และสันกลางวิทยา
  2. อ.แม่ลาว : โรงเรียนห้วยส้านพลับพลา โป่งแพร่วิทยา
  3. อ.แม่แดด : โรงเรียนบ้าน
  4. อ.แม่สรวย : โรงเรียนบ้านดอยช้างและบ้านแสนเจริญ

คลิกเพื่อดูรูปแต่ละชุด  >>>    อ.พาน   /   อ.แม่ลาว   /   อ.ป่าแดด   /   อ.แม่สรวย