นิเทศ ติดตามและตรวจเยี่ยมการเปิดเรียนฯ (วันที่ 3)

โพสต์18 พ.ค. 2560 04:52โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 18 พ.ค. 2560 06:19 ]
18 พฤษภาคม 2560
 : นิเทศ ติดตามและตรวจเยี่ยมความพร้อมวันที่ 3 ของการเปิดเรียน  ภาคเรียนที่ 1/2560 โรงเรียนในสังกัด 
  1. อ.พาน :  โรงเรียนเวียงห้าววิทยา  สันหนองควายวิทยา ป่าแดงวิทยา และบ้านป่าสัก
  2. อ.แม่ลาว : โรงเรียนบ้านต้นยาง อนุบาลจอมหมอกแก้ว บ้านท่ามะโอ บ้านหนองเก้าห้อง ห้วยส้านยาววิทยา และบ้านแม่ผง
  3. อ.แม่แดด : โรงเรียนบ้าน
  4. อ.แม่สรวย : โรงเรียนบ้านป่าบงท้าวแก่นจันทร์ บ้านห้วยหญ้าไซ บ้านหัวฝาย และชุมชนบ้านโป่ง
  5. อ.เวียงป่าเป้า : โรงเรียนบ้านดงป่าส้านฯ ไทยรัฐวิทยา 32  บ้านห้วยหินลาดใน และบ้านหนองยาว
  6. ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ฯ 


คลิกเพื่อดูรูปแต่ละชุด  >>>    อ.พาน   /   อ.แม่ลาว   /   อ.ป่าแดด   /   อ.แม่สรวย   /   อ.เวียงป่าเป้า   /   ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2