นิเทศ ติดตามความพร้อมการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563

โพสต์21 ก.ค. 2563 02:38โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 23 ส.ค. 2563 03:38 ]

https://photos.app.goo.gl/RUXr7ei9G5RWU4UGA

8 กรกฎาคม 2563 ตรวจเยี่ยมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนเปิดเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2563  โรงเรียนในสังกัด ได้แก่  อ.แม่ลาว : อนุบาลแม่ลาวและบ้านดงมะดะ   อ.พาน : อนุบาลพานฯ บ้านม่วงคำ บ้านศาลา บ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง บ้านป่าแดงงาม บ้านจำคาวตอง  อ.แม่สรวย : บ้านแม่ตาช้าง บ้านห้วยมะแกง บ้านป่าบงท้าวแก่นจันทร์ บ้านแม่ตาแมว บ้านร้องบง  บ้านห้วยไคร้ และบ้านห้วยน้ำเย็น  อ.เวียงป่าเป้า : บ้านสันมะเค็ดสันขี้เหล็กฯ บ้านป่าสัก อนุบาลแม่ขะจาน ไทยรัฐวิทยา 32 บ้านปางอ่ายห้วยชมภู และบ้านทุ่งยาว


         (คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

Comments