นิเทศ ติดตามการเร่งรัดพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ

โพสต์4 ธ.ค. 2562 23:03โดยสุวิทย์ บั้งเงิน
https://photos.app.goo.gl/uMBwuxCd7UteeR77A

14-15 พฤศจิกายน 2562 : นิเทศ ติดตามการดำเนินงานยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนกลุ่มพัฒนาคุณภาพเร่งด่วน ปีการศึกษา 2562   ประกอบด้วยคณะกรรมการฯ จำนวน 3 ชุด   ชุดที่ 2 โรงเรียน


Comments