นิเทศ ติดตามการเร่งรัดพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ (ต่อ)

โพสต์4 ธ.ค. 2562 22:08โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 26 ธ.ค. 2562 17:53 ]

11-12 พฤศจิกายน 2562
 
: นิเทศ ติดตามการดำเนินงานยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนกลุ่มพัฒนาคุณภาพเร่งด่วน ปีการศึกษา 2562   ประกอบด้วยคณะกรรมการฯ จำนวน 3 ชุด
   11 พฤศจิกายน 2562 
      ชุดที่ 1 โรงเรียน
      ชุดที่ 2 โรงเรียน
      - ชุดที่ 3 โรงเรียนบ้านแม่ปูนหลวง และ โรงเรียนชุมชนบ้านกู่ฯ12 พฤศจิกายน 2562 
   - ชุดที่ 1 โรงเรียน
   ชุดที่ 2 โรงเรียน
   ชุดที่ 3 โรงเรียนดอยเวียงผาพิทยา และ โรงเรียนแม่ตะละวิทยา(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)
Comments