นิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาทางไกลฯ (18 พ.ค.63)

โพสต์6 มิ.ย. 2563 23:21โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 11 มิ.ย. 2563 01:36 ]

18 พฤษภาคม 2
563 :  นิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  โดยศึกษานิเทศก์ประจำศูนย์เครือช่ายฯ 
 - โรงเรียนโป่งกลางน้ำประชาสรรค์และดอยเวียงวิทยา (ศน.สุวิทย์ บั้งเงิน และ ศน.เสกสรรค์ สิธิวัน)
 - โรงเรียนบ้านปางหก และบ้านปางหลวง (ศน.นภัทร นวลจีน)
 -
 -
 - 
 -
 -
 - 
 -
 -


(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)
Comments