นิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาเรียนรวมและการปฏิบัติงานของพี่เลี้ยงฯ

โพสต์24 ก.พ. 2563 02:16โดยสุวิทย์ บั้งเงิน
https://photos.app.goo.gl/qLLknB3h6MeUMQWs9


19-20 กุมภาพันธ.์ 2563 : ศึกษานิเทศก์ รับผิดชอบงานการศึกษาพิเศษ (นางณภัทร จันทรา) นิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาเรียนรวมและการปฏิบัติงานของพี่เลี้ยงเด็กพิการ 
   - วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนบ้านห้วยส้านพลับพลา และอนุบาลจอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว 
   - วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนบ้านโป่งเทวี และบ้านเด่นศาลา อ.เวียงป่าเป้า


(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)
Comments