นิเทศ ติดตามการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2561 (3)

โพสต์27 พ.ย. 2561 23:21โดยสุวิทย์ บั้งเงิน

https://photos.app.goo.gl/SBWywSqZgrYySPVa7
26-30 พฤศจิกายน 2561
 : นิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาของโรงเรียนในความรับผิดชอบ ประจำภาคเรียนที่ 2/2561 มีประเด็นสำคัญ ได้แก่  การดำเนินงานตามนโยบาย CR2ACTS Model   การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (MOU/TAP) การอ่านออกเขียนได้ (โปรแกรม RWEPP/RLEPP)  สื่อ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  การใช้ New DLTV ในโรงเรียนขนาดเล็ก  การประกันคุณภาพภายในและการประเมินภายในนอก (สมศ.) เป็นต้น


(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)


Comments