นิเทศ ติดตามการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2561 (2)

โพสต์27 พ.ย. 2561 19:02โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 27 พ.ย. 2561 23:29 ]
19-23 พฤศจิกายน 2561 : นิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาของโรงเรียนในความรับผิดชอบ ประจำภาคเรียนที่ 2/2561 มีประเด็นสำคัญ ได้แก่  การดำเนินงานตามนโยบาย CR2ACTS Model   การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (MOU/TAP) การอ่านออกเขียนได้ (โปรแกรม RWEPP/RLEPP)  สื่อ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  การใช้ New DLTV ในโรงเรียนขนาดเล็ก  การประกันคุณภาพภายในและการประเมินภายในนอก (สมศ.) เป็นต้น


(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

Comments