นิเทศ ติดตามการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2561

โพสต์14 พ.ย. 2561 02:48โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 27 พ.ย. 2561 23:30 ]

https://photos.app.goo.gl/JTdDBYp7KRS8UNmz8
12-16 พฤศจิกายน 2561 : นิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาของโรงเรียนในความรับผิดชอบ ประจำภาคเรียนที่ 2/2561 มีประเด็นสำคัญ ได้แก่  การดำเนินงานตามนโยบาย CR2ACTS Model   การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (MOU/TAP) การอ่านออกเขียนได้ (โปรแกรม RWEPP/RLEPP)  สื่อ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  การใช้ New DLTV ในโรงเรียนขนาดเล็ก  การประกันคุณภาพภายในและการประเมินภายในนอก (สมศ.) เป็นต้น

- ศน.สุวิทย์  บั้งเงิน : (15 พ.ย. 61)  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 32 (บ้านสาขันหอม) และอนุบาลแม่ขะจาน (16 พ.ย. 61) โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยา และบ้านห้วยโป่ง

(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

Comments