นิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด

โพสต์21 ก.ค. 2562 01:04โดยสุวิทย์ บั้งเงิน

18-19 กรกฎาคม  2562 นิเทศ คิดตามโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร  เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาการจัดการศึกษาตามสภาพบริบทความต้องการในการพัฒนา  มุ่งเน้นทักษะ 3 ด้าน คือ ทักษะวิชาการ ด้านทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ
- ชุดที่ 1 :  ณ โรงเรียนขุนลาว และปางมะกาดวิทยา อ.เวียงป่าเป้า(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด
Comments