นิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาของโรงเรียนในความรับผิดชอบ

โพสต์22 พ.ย. 2560 21:01โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 30 พ.ย. 2560 01:04 ]

https://photos.app.goo.gl/cflCgeu2qcHzgnxE2

20 พฤศจิกายน 2560 : โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ อ.แม่สรวย จัดการอบรม Junior StartUP Thailand 4G+  ระหว่างวันที่ 20-21 พย. 60  โดยเป็นการร่วมมือกันระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่ฯ และ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด มหาชน สาขาเชียงราย เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ 4G  โดยทีมวิทยากรจาก CP all   มีนายวรพงษ์  สันติวงค์ เป็นประธาน และศึกษานิเทศก์ประจำพื้นที่ฯ ร่วมพิธีเปิดครั้งนี้
https://photos.app.goo.gl/7bQjSHz2uEI3Gas03ช่วงบ่าย : นิเทศติดตามการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านบ้านมังกาล่า และบ้านแม่โมงเย้า


Comments