นิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาของโรงเรียนในความรับผิดชอบ

โพสต์22 พ.ย. 2560 20:36โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 29 พ.ย. 2560 22:26 ]
16 พฤศจิกายน : นิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาของโรงเรียนในความรับผิดชอบ ตามมาตรการนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2560

https://photos.app.goo.gl/oH4Zlvsdxd0A9KLA2
ศน.สุวิทย์ บั้งเงิน นิเทศ ติดตามฯ  ณ โรงเรียนบ้านป่าตึง และบ้านห้วยหินลาดใน  อ.เวียงป่าเป้า

Comments