นิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาของโรงเรียนในความรับผิดชอบ

โพสต์22 พ.ย. 2560 20:35โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 29 พ.ย. 2560 22:24 ]
15 พฤศจิกายน 2560 : นิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาของโรงเรียนในความรับผิดชอบ ตามมาตรการนิเทศ ปีการศึกษา 2560

https://photos.app.goo.gl/2mgemDCFHcvFVJJN2
ศน.พรทิพา  พุทธวงค์  นิเทศ ติดตาม ณ โรงเรียนบ้านสักพัฒนา ศรีโพธิ์เงินวิทยา บ้านวังวิทยา และชุมชนบ้านสันมะค่า อ.ป่าแดด


https://photos.app.goo.gl/oH4Zlvsdxd0A9KLA2
ศน.สุวิทย์ บั้งเงิน นิเทศ ติดตามฯ  ณ โรงเรียนบ้านห้วยม่วง และบ้านขุนลาว อ.เวียงป่าเป้าComments