นิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาของโรงเรียน

โพสต์22 พ.ย. 2560 21:00โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 29 พ.ย. 2560 20:01 ]

https://photos.app.goo.gl/J6ewUoDEUvtgCUp63
17 พฤศจิกายน 2560
: ร่วมประชุุมจัดทำคำของบแลกเป้า ปีงบประมาณ 2560 ร่วมกับบุคลากรในสำนักงานและผู้บริหารตัวแทนศูนย์เครือข่ายฯ (โดยกลุ่มนโยบายและแผน) 

Comments