นิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาโรงเรียนพื้นที่สูงฯ

โพสต์8 ก.ค. 2562 19:44โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 20 ก.ค. 2562 19:46 ]
https://photos.app.goo.gl/cdanAzVEfN9dT8ab61-6 กรกฎาคม  2562 
: นิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาโรงเรียนบนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดารฯ  โรงเรียนในเขตอำเภอแม่สรวย เวียงป่าเป้า และอำเภอพาน จำนวน 43 โรงเรียน

- 2 กรกฎาคม  2562 : โรงเรียนบ้านป่าเมี่ยงแม่พริก เวียงผาวิทยา และบ้านแม่ยางมิ้น (คลิกดูรูป)
- 3 กรกฎาคม  2562 : โรงเรียนบ้านปางหกและบ้านปางหลวง (คลิกดูรูป)
- 4 กรกฎาคม  2562 : โรงเรียนห้วยสะลักวิทยาและบ้านห้วยหญ้าไซ (คลิกดูรูป)
- 5 กรกฎาคม  2562 : โรงเรียนบ้านห้วยมะแกงและบ้านหนองผำ (คลิกดูรูป)Comments